Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW KZ1O/00013215/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-08-2020r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie ul.Zamkowa 9a w Ostrzeszowie w sali 207 odbędzie się druga licytacja
1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika:Monika Mądra
położonej: 63-500 Ostrzeszów, 1 Maja 1,dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00013215/6] .
Nieruchomość stanowi działka 2187/22 o pow.0,0421 ha ,która posiada dostęp do ulicy Buczka i 1go Maja.Zlokalizowana w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Teren działki płaski, częściowo ogrodzony.Przyłącze wodne, energetyczne, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewanie jest z części wspólnej działek 2187/21 i 2187/31.Zagospdaorownia nieruchomości korzystne. Na działce znajduje się fragment budynku mieszkalnego, którego pozostała część znajduje się na działkach 2187/21 i 2187/31. Wejście do budynku na szacowanej działce jest poprzez działkę sąsiednią.Budynek mieszkalny nie posiada odrębnego wejścia. Powierzchnia użytkowa budynku 45,84 m2,zaś całkowita 137,52 m2.
Cała nieruchomości została oszacowana na kwotę 164 600,00 zł w tym wartość rynkowa gruntu 46 500,00zł i wartość zabudowań i naniesień 118 100,00zł.Wartość ½ szacowanej nieruchomości określono na 74 100,00 zł w tym wartość rynkowa gruntu 20 900,00 zł i wartość zabudowań i naniesień 53 200,00 zł
Suma oszacowania udziału wynosi 74 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 400,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 410,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Kępno 73 10202241 2003 0000 2040 4018 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1O/00001577/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-08-2020r. o godz.13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę przy Zamkowa 9 a w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości KZ1O/00001577/4 stanowiącej nieruchomość położona jest w województwie wielkopolskim, powiat ostrzeszowski, jednostka ewidencyjna gmina Doruchów, obręb Skarydzew Nr działki: 260, 55, 69, 52/2; Obręb: 6; Sposób korzystania: grunty orne, rowy. Obszar: 13,4620ha .
Na działce 52/2 zameldowanych jest 6 osób w tym 2 niepełnoletnie. Nieruchomość nie jest ubezpieczona
Działka 52/2 zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części obrębu Skarydzew w otoczeniu terenów pól uprawnych i pojedynczej zabudowy mieszkaniowej. Działka o kształcie złożonym z dwóch prostokątów. Dojazd do działki drogą asfaltową. Teren działki płaski, ziemny z nasadzeniami ozdobnymi od strony drogi, nieutwardzony. Ogrodzenie bramą metalową i płotem betonowym od strony drogi w części siedliskowej. Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne oraz znajduje się na niej szambo. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi oraz fundamentami budynku obory.
Budynek mieszkalny wolnostojący, 1 pięrowy z nieużytkowym poddaszem, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym w 1982r. Fundamenty żelbetowe. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej nieotynkowane. Dach dwuspadowy kryty blachą. Stolarka PCV(z roletami) i drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana. Instalacja: wodna, energetyczna, kanalizacyjna, grzewcza. Powierzchnia ogólna 216,62m2. Wykończenie wnętrza:

 • posadzki: deski drewniane, terakota, panele
 • ściany: tynki, terakota, boazeria
 • sufit: tynki, kasetony
  Skład pomieszczeń:
 • parter: garaż, holl, korytarz, kotłownia, kuchnia, pom. gosp, wc, łazienka, pokój
 • piętro: korytarz, 3 pokoje, łazienka, pralnia, kuchnia, spiżarnia
  Stan techniczny średni. Standard wykończenia: średni. Funkcjonalność zadawalająca
  Stodoła drewniana kryta dachówką cementową z murowaną wiatą krytą eternitem w złym stanie technicznym o powierzchni ok. 450m2 z lat 50-tych i 90tych
  Budynek drewniany kryta eternitem w średnim stanie technicznym o powierzchni około 60 m2.
  Budynek gospodarczy murowany składający się z 3 części z wiatą budowany w różnych okresach w latach 80-90tych kryty blachą 1 kondygnacyjny o łącznej powierzchni ok. 460m2
  Płyta gnojowa murowana.Na działce rozpoczęta jest budowa obory do chowu bezściółkowegoo powierzchni około 450m2 a całkowitej około 690m2 . Na działce znajduje się stalowy silos będąc ruchomością i nie podlegający oszacowaniu. Fundamenty i częściowo ściany nadziemia pozostałości po budynku gospodarczym Budynki gospodarcze zaniedbane i niskim stanie technicznym.
  Działka 52 płaska ziemna użytkowana rolniczo. Dojazd drogą asfaltową. Stopień kultury rolnej dobry. W zachodniej części działki na powierzchni około 0,50ha zadrzewienia sosnowe w wieku około 50 lat.
  Działka 69 stanowi rów.
  Działka 260 jest użytkowana rolniczo o dobrym stopniu kultury rolnej a na powierzchni ok. 2,05ha zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 40 lat, częściowo młodnik. Miejscowo brzoza. Zadrzewienie 0,8. Zwarcie pełne
  należącej do dłużnika:Krzysztof Pietrzak , położonej: 63-505 Doruchów, Skarydzew 1,
  dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00001577/4]
  Suma oszacowania wynosi 774 800,00zł , w tym:
  działka 52/2 – 485 500, 00 zł
  działka 55 – 172 100,00 zł
  działka 69 – 600,00 zł
  działka 260 – 116 600,00 zł
  Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 581 100,00zł.
  Sprzedaży mogą podlegać poszczególne działki .
  Ich cena wywołania jest równa odpowiednio 3/4 sumy oszacowania.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 480,00zł lub odpowiednio każdej z działek.. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  PKO BP O/Kępno 14 10202241 2003 0000 2034 2418 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie przy Zamkowa 9 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.