Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2021 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę pod adresem Zamkowa 9 a, 63-500 Ostrzeszów w sali nr 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 63-500 Ostrzeszów, Szklarka Przygodzicka 91 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00047310/9 o powierzchni 0,48ha, będącej własnością dłużnika: Danuta Kruczyńska i Łesław Kruczyński. W skład nieruchomości wchodzi działaka nr 309 położona w obrębie Szklarka Przygodzicka jest w kształcie prostokąta. Teren działki płaski, ziemny. Dojazd dwustronny drogą asfaltową. Północna część działki ogrodzona płotem z siatki oraz stalowym na murowanym cokole i zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle. W części siedliskowej działki tern ziemny, porośnięty trawą z nasadzeniami ozdobnymi niskopiennymi, podjazdy i podejścia utwardzone kostką brukową typu Bauma. W części działki poza zabudowaniami działka użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. Przez działek przebiega rów. Zagospodarowanie działki korzystne
Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym w 2008 roku. Budynek jest wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem. Ławy fundamentowe żelbetowe. Ściany nadziemia murowane z pustaków Alfa, ocieplone i otynkowane. Stolarka okienna Pvc. Stolarka drzwiowa drewniana. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Skład pomieszczeń: wiatrołap, garaż, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze, korytarz, 3 pokoje, salon (z kominkiem) z kuchnią i jadalnią, łazienka, wc, klatka schodowa na poddasze. Centralne ogrzewanie z ogrzewaniem podłogowym. Powierzchnia użytkowa 143,37m2. Poddasze nieużytkowe 69,96m2. Instalacja wodna, energetyczna, alarm, pompa ciepła, przydomowa oczyszczalnia ścieków, czujniki dymu. Wykończenie wnętrza:

  • posadzki: terakota, panele drewnopodobne
  • ściany: tynkowane, malowane farbami, terakota
  • poddasze: stan surowy
    Stan techniczny budynku dobry. Standard wykończenia typowy. Funkcjonalność: zadawalająca.

Suma oszacowania wynosi 541 100,00zł, w tym wartość rynkowa gruntu 61 100,00zł i wartość zabudowań 480 000,00zł.
Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 405 825,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 110,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:PKO BP O/Kępno 29 10202241 2003 0000 2040 1318
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 358/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.