Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2022 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę pod adresem ul. Zamkowa 9a, 63-500 OSTRZESZÓW w sali nr 105, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości położonej pod adresem: 63-500 OSTRZESZÓW, SIEDLIKÓW , dla której IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH SĄD REJONOWY W OSTRZESZOWIE prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00052748/6 W skład nieruchomości wchodzi jedna działka o numerze 330 o powierzchni 1,06 m2. Działka położona we wschodniej obrebu Siedlików w otoczeniu terenów rolnych, leśnych i zabudowy. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi asfalotwej i gruntowej. Teren działki wznoszący się w kierunku północnym. Działka w kształcie regularnym o szerokosci od frontu około około 56 metrów. Działka nie jest ogrodzona . Działka jest użytkowana rolniczo. Stopień kulury rolnej dobry. W centralnej części działki na powierzchni około 0,06ha sad.
Dłużnikowi: Grażyna Kempa. przysługuje udział 1/4 w prawie własności wyżej wymienionej nieruchomości.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 47 000,00 zł.
Suma oszacowania 1/4 udziału w nieruchomości wynosi 11 750,00 zł.zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 8.812,5,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1,175,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP O/Kępno 69 10202241 2003 0000 2009 5921
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 151/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2022 r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibę pod adresem ul. Zamkowa 9a, 63-500 OSTRZESZÓW w sali nr 105, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości położonej pod adresem: 63-507 Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów 22 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00013900/5 Powierzchnia całej nieruchomości 0,1194 ha. Licytowany udział 1/2 przysługuje dłużnikowi: SEBASTIAN BYSTRY. Działka 540 zlokalizowana jest w centrum miejscowości Kobyla Góra. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Do nieruchomości doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne oraz kanalizacyjne. Teren działki płaski, ziemny, ogrodzony, obsadzony w granicach nasadzeniami niskopiennymi z zagospodarowanym ogrodem w głębi działki, porośnięty trawą. We frontowej części podjazdy utwardzone. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie pierzejowej – budynkiem mieszkalnym parterowym, podpiwniczonym (około 30m2) z poddaszem użytkowym zawierającym dwa mieszkania posiadające osobne wejścia z korytarza oraz od strony podwórza. Budynek z 1920roku zmodernizowany w 2010roku. Fundamenty kamień. Ściany nadziemia murowane kamień cegła. Strop polepa. Budynek otynkowany, ocieplony kryty dachówką. Centralne ogrzewanie piec na eko groszek z częściowo instalacją ogrzewania podłogowego. Działka ponadto zabudowana budynkiem gospodarczym z dwoma garażami i częścią gospodarczą (pow. 63,57m2). Budynek otynkowany kryty blachą. Teren działki siedliskowy wyłożony kostką brukową. Wjazd na działkę poprzez metalową bramę.

Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi 273 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 205 050,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 340,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP O/Kępno 97 10202241 2003 0000 2023 1120
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: i cO 126/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.