Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk, Kancelaria Komornicza nr II w Ostrzeszowie

Kancelaria komornicza powstała w 1997r.  miejsce położenia kancelarii to teren południowej wielkopolski – miejscowość Ostrzeszów.

Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana. Używany program to Komornik SQL.

Kancelaria obsługuje elektroniczne postępowanie upominawcze – EPU, system OGNIVO- elektroniczne poszukiwanie rachunków bankowych dłużników, ŻRÓDŁO oraz CEPIK 2.0.

Kancelaria posiada również dostęp do elektronicznej bazy aktów prawnych w systemie prawniczym LexPolonica, dostęp do elektronicznego sytemu KRS.LEXISNEXIS umożliwiający dostęp do pełnej wiedzy o podmiotach prawnych.

Kancelaria obsługuje sprawy wierzycieli na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych,  z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość miejscowa Kancelarii: