Terminy

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2020 r. o godz. 10:00 pod adresem:
w kancelarii Komornika Marka Stolarczyka położonej w Ostrzeszowie przy ul.Przemysłowej 9
zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 242/10 obszar 0,0595 HA , 242/3 obszar 0,9900 HA , położonej pod adresem: 63-507 Kobyla Góra, Pisarzowice 55b , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00043146/0 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2020 r. o godz. 10:30 pod adresem:
w kancelarii Komornika Marka Stolarczyka położonej w Ostrzeszowie przy ul.Przemysłowej 9
zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem: 63-500 Ostrzeszów, Rogaszyce , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00025428/9 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2020 r. o godz. 11:00 pod adresem:
w kancelarii Komornika Marka Stolarczyka położonej w Ostrzeszowie przy ul.Przemysłowej 9
zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działki nr 372/6, 373/3, 355/10, 355/12, 355/15 położonej pod adresem: 63-500 Ostrzeszów, Pustkowie , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00000166/3 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2020 r. o godz. 11:30
w kancelarii Komornika Marka Stolarczyka położonej w Ostrzeszowie przy ul.Przemysłowej 9
zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej nr działki 2/1, budynki na roli,las, obszar nieruchomości 0,162HA położonej pod adresem: 63-524 Czajków, Michałów , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00031036/9 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2020 r. o godz. 12:00
w kancelarii Komornika Marka Stolarczyka położonej w Ostrzeszowie przy ul.Przemysłowej 9
zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 276 o obszarze 0,4700 HA położonej pod adresem: 63-510 Mikstat, Mikstat Pustkowie 35 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00029672/2

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2020 r. o godz. 12:30
w kancelarii Komornika Marka Stolarczyka położonej w Ostrzeszowie przy ul.Przemysłowej 9
zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem: 63-522 Kraszewice, Racławice , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00046835/8

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2020 r. o godz. 13:00
w kancelarii Komornika Marka Stolarczyka położonej w Ostrzeszowie przy ul.Przemysłowej 9
zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości
położonej pod adresem: 63-500 Ostrzeszów, Zajączki 1 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00049005/2

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2020 r. o godz. 09:00 w kancelarii Komornika Sądowego Marka Stolarczyka Ostrzeszów, ul.Przemysłowa 9 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka 151/11, obszar całej nieruchomości 1,0898 HA, R – GRUNTY ORNE położonej pod adresem: 63-507 Kobyla Góra, Kuźnica Myślniewska , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00050806/7
.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2020 r. o godz. 09:30
w kancelarii Komornika Sądowego Marka Stolarczyka Ostrzeszów, ul.Przemysłowa 9
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem: 63-500 Ostrzeszów, Brzozowa 6a , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00028529/8
.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2020 r. o godz. 10:00
w kancelarii Komornika Sądowego Marka Stolarczyka Ostrzeszów, ul.Przemysłowa 9
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działki nr 161 i nr 159/1 o obszarze 25,4463 HA położonej pod adresem: 63-510 Mikstat, Biskupice Zabaryczne , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00029361/9
.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2020 r. o godz. 10:30
w kancelarii Komornika Sądowego Marka Stolarczyka Ostrzeszów, ul.Przemysłowa 9
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem: 63-520 Grabów n/Prosną, Klon dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00030542/2
.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2020 r. o godz. 10:30
w kancelarii Komornika Sądowego Marka Stolarczyka Ostrzeszów, ul.Przemysłowa 9 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem: 63-524 Czajków, Michałów , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00030547/7
.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.