Terminy

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2020 r. o godz. 13:00 w kancelarii Komornika Sądowego Marka Stolarczyka Ostrzeszów, ul.Przemysłowa 9 zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem: 63-505 Doruchów, ul., Torzeniec , dla której IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH SĄD REJONOWY W OSTRZESZOWIE prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00010655/1 KZ1O/00014765/3 KZ1O/00014766/0 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczykna podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2020 r. o godz. 12:30 w kancelarii Komornika Sądowego Marka Stolarczyka Ostrzeszów, ul.Przemysłowa 9 zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 189, 193/12, obszar całkowity 0,0917 HA położonej
pod adresem: 63-507 Kobyla Góra, Bałdowice , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00044755/9 .
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego Marka Stolarczyka Ostrzeszów, ul.Przemysłowa 9 zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem: 63-500 Ostrzeszów, Rojów 125 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00009236/8.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.