Dokumenty te można nadesłać listownie. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, które mogą być pomocne w skutecznej egzekucji np. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika. W ramach sposobów egzekucji wystarczy wskazanie np. banku w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, przedsiębiorstwa z którym zawiera transakcje i dokonuje rozliczeń, numeru rejestracyjnego pojazdu którym się porusza. Jeżeli wierzyciel nie ma informacji na temat majątku dłużnika, może zlecić komornikowi jego poszukiwanie.

Poniżej przedstawiamy wzory podstawowych wniosków składanych w postępowaniu egzekucyjnym:

Wnioski o wszczęcie egzekucji w formatach (doc oraz pdf):

Wniosek o wszczęcie egzekucji KM (doc)

Wniosek o wszczęcie egzekucji KM (pdf)

 

Wniosek o sporządzenie i przeprowadzenie spisu inwentarza (doc)

Wniosek o sporządzenie i przeprowadzenie spisu inwentarza (pdf)

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentacyjne (KMP doc)

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentacyjne (KMP pdf)

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię