OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

Stanisław Grzywna

63-505 Doruchów, Zalesie 37

 

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2019 o godz. 11:00 w: Zalesie 37 63-505 Doruchów zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

63-505 Doruchów, Zalesie 37,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1O/00024064/2].

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię